Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
OWES Zielona Góra

OWES Zielona Góra

Zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną

Drukuj informację
dodano: 2013-10-22
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze zapraszają na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną dla budowanych partnerstw lokalnych z powiatu żarskiego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2013 r. na Dolnym Śląsku. Wizytę przeprowadzi Mona Lisa Spółdzielnia Socjalna.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej pn. „Współpraca w sektorze Ekonomii Społecznej”. Wizyta jest adresowana do przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy aktywnie wspierają ekonomię społeczną oraz przedstawicieli samorządu, którzy chcą zapoznać się z tematyką ekonomii społecznej oraz włączyć się w aktywizację środowiska lokalnego.
 
Wizyta umożliwi zapoznanie się z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorstw społecznych, ich wzajemnej współpracy, wsparcia dla nich i współpracy z samorządem lokalnym. Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych opowiedzą o swoich doświadczeniach składających się zarówno z korzyści jak i trudności napotykanych w codziennej działalności.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu poprzez odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do  25.10.2013 na adres mailowy a.draszawka@frdl.org lub na fax: 68 453 22 90. Informacje pod nr tel. 531092201.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Tworzymy katalog produktów i usług przedsiębiorstw społecznych subregionu zielonogórskiego

Drukuj informację
dodano: 2013-10-21
Zapraszamy lokalne przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu zielonogórskiego do bezpłatnego promowania swoich organizacji, produktów i usług w przygotowywanym przez nas katalogu.
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego tworzy pierwszą edycję katalogu produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej. Celem planowanego wydawnictwa jest:
 
• upowszechnienie wiedzy o istniejących w subregionie zielonogórskim przedsiębiorstwach społecznych i ich ofercie,
• zainteresowanie nią potencjalnych partnerów,
• zachęcenie klientów indywidualnych, instytucjonalnych i przedsiębiorców do korzystania z oferty lubuskich przedsiębiorstw społecznych,
• stworzenie dodatkowego kanału informacyjnego dla lubuskich przedsiębiorstw społecznych i bazy informacji o nich dla potencjalnych klientów.
 
W pierwszej edycji planujemy wydać drukiem 200 sztuk katalogu. Kolportowany będzie wśród samorządów lokalnych, by lepiej poznały lokalny rynek biznESowy, do podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych przedsiębiorców, by zainicjować ich współpracę. W katalogu znajdą się oferty tych przedsiębiorstw społecznych z subregionu zielonogórskiego, do których uda nam się dotrzeć z propozycją bezpłatnej promocji i które wyrażą nią zainteresowanie do 25 października 2013 r.
 
Zamieszczenie opisu oferty w katalogu jest całkowicie bezpłatne. W celu publikacji opisu Państwa organizacji, jej oferty i danych kontaktowych prosimy o dokładne, przemyślane wypełnienie formularza, do którego należy dołączyć wyraźne zdjęcia wytwarzanych produktów, wykonywanych usług, siedziby, itp. oraz zapoznanie się z regulaminem.
 
Do współpracy zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, mające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu zielonogórskiego:
• stowarzyszenia i fundacje
• spółdzielnie socjalne
• spółdzielnie pracy
• spółdzielnie inwalidów i/lub niewidomych
• zakłady aktywizacji zawodowej
• centra oraz kluby integracji społecznej
• spółki z o.o. non-profit
• inne przedsiębiorstwa działające w obszarze ekonomii społecznej
 
Wszelkie pytania oraz wypełnione formularze prosimy kierować do:
 
Marek Kwaśniak
Plac Matejki 19 (1 piętro)
65-056 Zielona Góra
tel. 68 459 47 46
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Ekspert dla twojej ogranizacji

Drukuj informację
dodano: 2013-09-20
aktualizacja: 2013-10-16
czyli wsparcie specjalistyczne dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej subregionu zielonogórskiego.
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego rozpoczyna kolejny nabór na bezpłatne usługi specjalistyczne z zakresu:
 
- marketingu SZCZEGÓŁY
 
- księgowości SZCZEGÓŁY
 
- prawa SZCZEGÓŁY
 
- doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej SZCZEGÓŁY
 
- doradztwa biznesowego dla spółdzielni socjalnych SZCZEGÓŁY
 
Miejsce świadczenia usług: siedziba Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze lub siedziba Państwa podmiotu.
 
Z usług skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej, rozumiane jako: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i/lub niewidomych, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, mające siedzibę organizacyjną w powiatach: zielonogórskim ziemskim i grodzkim, krośnieńskim, świebodziński, żarskim, żagańskim, nowosolskim, wschowskim.
 
Każda organizacja może uczestniczyć w maksymalnie dwóch wskazanych usługach specjalistycznych.
 
REKRUTACJA
 
Prosimy o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej i odesłanie jej w wersji papierowej lub elektronicznej na adres:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Plac Matejki 19
65 – 056 Zielona Góra
e-mail: a.sultanowska@wup.zgora.pl
 
Wybór zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu. Wybrane organizacje powiadomimy o wyniku rekrutacji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru.
 
Podmioty ekonomii społecznej, dla których zabraknie miejsca w aktualnym naborze zostaną wpisane na listę rezerwową.
 
Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Agnieszka Sułtanowska
koordynator doradztwa i usług specjalistycznych
tel. 68 459 47 49
e-mail: a.sultanowska@wup.zgora.pl
 
TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU  -  31.10.2013 r. (liczy się data wpływu do OWES).
 
 
DOKUMENTY związane z rekrutacją do usług specjalistycznych:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usługi specjalistyczne realizowane są w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Pierwsza pożyczka dla spółdzielni socjalnej.

Drukuj informację
dodano: 2013-10-11
aktualizacja: 2013-10-14
10 października br., w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie. Podpisano umowę z Łużycką Spółdzielnią Socjalną z Piotrowa k. Przewozu  na pożyczkę z funduszu wspierającego rozwój ekonomii społecznej.
 
 
Jest to jedna z pierwszych spółdzielni tego typu, które powstały w województwie lubuskim. Prowadzi hotel dla zwierząt. Wczoraj jako pierwsza spółdzielnia podpisała umowę na pożyczkę 24 tys zł. Zostanie ona przeznaczona na remont budynku dla psów.
 
To przykład, który pokazuje osobom bezrobotnym, że mogą poradzić sobie na rynku pracy. A jeśli nie mają dostatecznej wiedzy na temat zakładania spółdzielni socjalnych i uzyskiwania pomocy prawnej oraz finansowej, mogą zgłosić się do Ośrodka Wspracia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z wizytą studyjną dla sołtysów i liderów lokalnych

Drukuj informację
dodano: 2013-10-10
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze zapraszają na bezpłatne dwudniowe szkolenie z wizytą studyjną dla sołtysów i liderów lokalnychpt.:  „Ekonomia społeczna w praktyce”,  w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbędzie się w dniach 28-29 października 2013 r. w Wielkopolsce. Wizytę przeprowadzi Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA”.
 
Szkolenie to jest adresowane do liderów lokalnej społeczności, którzy aktywnie wspierają ekonomię społeczną, a także sołtysów, którzy chcą zapoznać się z tematyką ekonomii społecznej oraz włączyć się w aktywizację środowiska lokalnego.Wizyta umożliwi zapoznanie się z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych opowiedzą o swoich doświadczeniach składających się zarówno z korzyści jak i trudności napotykanych w codziennej działalności. Ponadto proponujemy udział w dyskusji związanej z tematyką szkolenia.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu poprzez odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do 18.10.2013 na adres mailowy d.pawlukiewicz@frdl.org lub na fax: 68 453 22 90. Informacje pod nr tel. 531138289.
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Zaproszenie do udziału w projekcie

Drukuj informację
dodano: 2013-10-07
Gmina Żary o statusie miejskim wraz z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Wizyta studyjna odwołana

Drukuj informację
dodano: 2013-09-17
aktualizacja: 2013-09-20
W nawiązaniu do zaproszenia na wizytę studyjną dla wójtów, burmistrzów, starostów Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z przyczyn nieleżących po stronie organizatorów, wizyta studyjna została odwołana.
 
Miała się odbyć w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” i była zaplanowana w terminie 25-26 września 2013 w Wielkopolsce .
 
Spotkanie odbędzie się w innym terminie, o czym wcześniej powiadomimy. Przepraszamy za utrudnienia.
 
W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje:
Dorota Pawlukiewicz, specjalista ds. organizacji szkoleń Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego
 
tel. 68 453 22 90
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Drukuj informację
dodano: 2013-09-05
Trwa nabór na kolejne bezpłatne szkolenia w projekcie:  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia:
 
Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych stosujących prawo zamówień publicznych oraz osoby zainteresowane tematyką klauzul społecznych, zamieszkujące subregion zielonogórski (powiaty: żarski, żagański, zielonogórski, nowosolski, wschowski, krośnieński oraz świebodziński).
 
Szkolenie przeprowadzi Dariusz Sass – prawnik, główny specjalista ds. zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz doradca prawny osób wykluczonych społecznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących zamówień publicznych, także w obszarze ekonomii społecznej.
 
Najbliższe terminy:
 
12.09.2013 - CKZiU "Elektryk", ul. Witosa 25, bud. „B”, Nowa Sól
13.09.2013 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1 Żagań
03.10.2013 - Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piastów 10 E/124 Krosno Odrzańskie
  
Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i prawne, zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, zamieszkujące subregion zielonogórski (powiaty: żarski, żagański, zielonogórski, nowosolski, wschowski, krośnieński oraz świebodziński)
 
Najbliższy  termin:
 
23.09.2013 Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”, ul. Piastów 10e, Krosno Odrzańskie
 
Szkolenie przeprowadzi Mateusz Eichner- socjolog, absolwent studiów z zakresu zarządzania gospodarką społeczną, prezes Centrum Społecznego Rozwoju, członek zarządu Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego oraz wieloletni trener w zakresie ekonomii społecznej.
 
Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres mailowy: oweszg@frdl.org, faxem: 684532290 lub dostarczenie osobiście do siedziby fundacji. O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie / pisemnie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
 
 
05.09.2013 -  „Prawo zamówień publicznych a klauzule społeczne”  w Nowej Soli
06.09.2013 -  „Prawo zamówień publicznych a klauzule społeczne”  w Żaganiu
16.09.2013  - „ABC Ekonomii Społecznej”  w Krośnie Odrzańskim
26.09.2013 -  „Prawo zamówień publicznych a klauzule społeczne” w Krośnie Odrzańskim
  
Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy serdecznie!
 
 

 

osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Sieci współpracy zespołów interdyscyplinarnych

Drukuj informację
dodano: 2013-07-29
autor informacji: Ewa Lurc
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na cykl spotkań powiatowych zespołów, składających się z pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 
Zawiązywanie powiatowych sieci współpracy umożliwi wspólne działania poszczególnych instytucji i podmiotów ES na rzecz walki z wykluczeniem mieszkańców powiatu oraz zapobiegania poszerzania się zjawiska wykluczania kolejnych osób i rodzin. Cyklicznie organizowane spotkania, uzupełniane szkoleniami i spotkaniami z ekspertami, pozwolą bliżej poznać i przygotować się do wykorzystania narzędzi aktywizacji społecznej i zawodowej: klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej czy organizacji pozarządowych.
Do udziału w powiatowych zespołach sieci współpracy zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo poniżej, należy przesłać na adres: oweszg@wup.zgora.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, Plac Matejki 19, 65-056 Zielona Góra.
 
powiat krośnieński
ostatnie spotkanie - 23.07.2013
 
powiat wschowski
ostatnie spotkanie - 25.07.2013
 
powiat żarski
ostatnie spotkanie - 26.07.2013
 
powiat nowosolski
najbliższe spotkanie – 22.08.2013
 
powiat żagański
najbliższe spotkanie – 28.08.2013
 
powiat świebodziński
najbliższe spotkanie – 29.08.2013
 
powiat zielonogórski
najbliższe spotkanie – 30.08.2013
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz

Spotkania sieciujące podmioty ekonomii społecznej

Drukuj informację
dodano: 2013-07-29
autor informacji: Ewa Lurc
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na cykliczne spotkania sieciujące podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego, świebodzińskiego, wschowskiego.
 
Ostatnie spotkanie, dedykowane spółdzielniom socjalnym, odbyło się 24 bm. Kolejne zaplanowane jest we wrześniu br. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej gotowych do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju własnej działalności i rozwoju ekonomii społecznej w subregionie zielonogórskim. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dołączony niżej, należy przesłać na adres: oweszg@wup.zgora.pl, lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, Plac Matejki 19, 65-056 Zielona Góra.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu